Kategoriler

Kütüphane

Firma ve Banka Bilgilerimiz;

http://www.vfaelektronik.com/image/data/PDF/VFA Elektronik-Banka Bilgileri.pdf 

      CORİOLİS AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ;      

 •          ⇒ İçme Suyu – Meyve Suları
 •          ⇒ Petrol ve Gaz
 •          ⇒ Asit yada Alkali Kimyasallar

        Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı basınç farkları arasında oluşan rüzgârlar, bu ba­sınçlar arasındaki en kısa yolu izle­mez ve sapmaya uğrar. İşte Dünya’ nın dönmesinden dolayı oluşan bu saptırma kuvvetine coriolis kuvveti denilir. Fransız matematikçisi ve fizikçisi Gustave Gaspard Coriolis onuruna atfen bu ad verilmiştir. Bu kuvvet Coriolis akış ölçüm prensibinin de temelini oluşturmaktadır.

        Coriolis akış ölçüm prensibi doğrudan kütlesel akış ölçümüne olanak sağlar. Her coriolis akış ölçüm sisteminin içerisinde bir tüp bulunur. Bir titreştiriciyle bu tüp sürekli olarak titreştirilir. Akış olmadığı durumda ölçüm tüpü düzenli olarak titreştir. Giriş ve çıkış noktasında ki sensörler bu titreşimi çok hassas şekilde algılar. Ölçüm tüpü içerisindeki akışkan hareket etmeye başladığı anda sıvının eylemsizliği nedeniyle titreşimin üzerine ek bir bükülme hareketi eklenir. Coriolis kuvveti etkisiyle tüpün giriş ve çıkış kısımları aynı anda ancak artık farklı yönde titremektedir. Oldukça hassas olan sensörler tüpün titreşiminde meydana gelen bu değişimi zaman ve mesafe olarak algılarlar. Faz kayması olarak bilinen bu durum anlık olarak hattan ne kadar sıvı yada gazın geçmekte olduğunun doğrudan ölçüsüdür. Akış hızı dolayısıyla toplam akış arttıkça ölçüm tüpündeki titreşimin sapması da o kadar büyük olur.

         Coriolis ile ölçüm uygulaması sadece bununla kısıtlı değil. Bu sistem aynı anda akışkanın yoğunluğunu ölçmek için de kullanılabilmektedir. Bunun için sensörler titreşim frekansını (ölçüm tüpünün bir saniyede kaç defa ileri geri gittiğini) kaydetmektedir. Tahmin edileceği gibi su ile dolu olan bir tüpün titreşimi daha yüksek yoğunluğa sahip balla dolu tüpten daha fazla olmaktadır. Bu nedenle titreşim frekansı akışkanın yoğunluğunun doğrudan bir ölçüsüdür. Hem yoğunluk hemde akış bilgisi tüpün titreşmesi yoluyla aynı anda ancak birbirlerinden bağımsız olarak ölçülmektedir.

          Çok özel olan bu ölçüm teknolojisi Kütlesel Akış, Hacimsel Akış, Yoğunluk, Sıcaklık ve Viskozite gibi çok sayıda değişkenin eş zamanlı olarak ölçülmesine olanak sağlar. 

          https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

          https://twitter.com/vfaelektronik      ELEKTROMANYETİK AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ;      

 •          ⇒ İçme Suyu
 •          ⇒ Meyve Suları
 •          ⇒ Kimyasallar
 •          ⇒ İri Taneler İçeren Çamurlar

         Elektromanyetiği temel alan bu prensibin fiziksel temelleri 1831 de manyetik alan yardımıyla elektrik akımı üretilebileceğini keşfeden İngiliz fizikçi Michael Faraday’a kadar uzanmaktadır. Yaklaşık 100 yıl sonra İsviçreli mucit ve din adamı peder Bonaventure Tülleman bu bilgiyi borulardan geçen iletken sıvılar için uygulamış ve dünyanın ilk elektromanyetik akış ölçerini yapmıştır.

         Her elektromanyetik akış ölçerin içerisinde iki adet bobin bulunur. Bu bobinler üzerine yerleştirildikleri metal parçalar yardımıyla ölçüm tüpünün kesit alanı boyunca sürekli bir manyetik alan oluşturur. Gerilimi algılayan iki elektrot cihaz iç çeperine dik açıyla yerleştirilmiştir. İç yüzeyde bulunan kaplama iletken sıvı ve metal tüp arasında kısa devre olmasını engellemektedir.  Akışın olmadığı durumda iki elektrot arasında herhangi bir elektriksel gerilim meydana getirmez. Akış içerisinde bulunan ve elektriksel yük taşıyan iyonlar sıvı içerisinde eşit olarak dağılır. Ancak akış başladığı anda manyetik alan bu yüklü parçacıklara bir kuvvet uygular bunun sonucunda da sıvı içerisindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıklar ayrılarak ölçüm tüpünün zıt taraflarına yönelirler. Bu durum sonucunda elektrotlar tarafından algılanan ve ölçülen bir elektriksel gerilim meydana gelir. Bu gerilim hat içerisindeki akış hızıyla doğru orantılıdır. Ölçüm tüpünün bilinen kesit alanıyla da anlık hacimsel akış hesaplanabilmektedir. Akış hızı arttıkça yüklü parçacıkların ayrışması da artacağından elektrotlar arasında ki gerilim de daha yüksek olacaktır.

         Ölçüm elektrotları zaman zaman ortamda ki manyetik gürültüyü de algılayabilirler ve bu gerçek ölçüm sinyalinden ayırt edilmelidir.Bunu yapmak için  başarıyla uygulanan çözümlerden biri manyetik alanı darbeli doğru akımlarla oluşturmaktır. Bu amaçla manyetik polaritesi değiştirilir. Böylece ölçüm elektrotlarının ölçtüğü geriliminde polaritesi sürekli olarak değişir. Bunun sonucu olarak sıvıdaki elektrokimyasal etkiler yada ortamda ki manyetik alan nedeniyle oluşan gürültü sinyalleri bertaraf edilir. Böylece gürültü sinyalleri ne şekilde olursa olsun gerçek ölçüm sinyaline hiçbir etkide bulunamaz. Bu metod ile birlikte kararlı bir ölçüm ve kararlı bir sistem elde edilmiş olur.

          Bu ölçüm metodunda tatmin edici hassasiyeti sağlayabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

 • ♦ Test edilen sıvının elektriksel iletkenliğe sahip olması gerekir.
 • ♦ Akışın boru içerisinden tam dolu geçmesi gerekir.
 • ♦ Akışkan içerisindeki bileşenlerin homojen şekilde karışmış olması gerekir.
 • ♦ Eğer sıvı manyetik indükleme yaparsa, cihazın manyetik alanı değişecektir ve bu sebeble cihazın yeniden    
 •    ayarlanması gerekir.

Elektromanyetik debimetre seçimi yaparken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.

 •       ► Debimetre montajı yapılacak hat çapı ve bağlantı özellikleri bilinmelidir.
 •       ► Debimetre montajı yapılacak hat malzemesi bilinmelidir.
 •       ► İçerisinden geçecek olan akışkanın özellikleri bilinmelidir. Bunlar akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu gibi              özelliklerdir.
 •       ► Akışkanın var ise içerisinde bulunan partikül miktarı bilinmelidir.
 •       ► Okuyucu bölümün lokal ya da duvar tipi olup olmayacağı bilinmelidir.
 •       ► İstenilen haberleşme ya da sinyal çıkışları bilinmelidir.
 •       ► Tesisat düz boru mesafesi ve hat tam doluluk oranına dikkat edilmelidir.
 •       ► Tesisatın izin verdiği akış hızı aralığına dikkat edilmelidir.

 

                            https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

                            https://twitter.com/vfaelektronik      FARK BASINÇ İLE AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ ( ORİFİS–NOZUL–VENTURİ);      

 •          ⇒ Solventler ve Kimyasallar 
 •          ⇒ Petrol ve Gaz
 •          ⇒ Enerji İletimi İçin Buhar

         İsviçreli matematikçi ve fizikçi Daniel Bernoulli boru içerisinden geçen bir akışkanın basıncı ile hızı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bundan yaklaşık 300 yıl önce keşfetmiştir. İtalyan fizikçi Giovanni Battista Venturi de akış üzerinde deneyler gerçekleştirmiş ve 1797 de venturi tüpü olarak bilinen kapalı hatlar için ilk akış ölçeri yapmıştır.

         Fark basınç ölçerleri ölçüm tüpü içerisine yerleştirilmiş bir engele sahiptirler (örnek olarak bir orifis plakası olabilir) Boru çeperinde biri engelin öncesinde diğeride sonrasında bulunan iki delik bulunur. Ayrı iki tüple bu delikler fark basınç sensörüne bağlanır. Diyaframla ayrılmış iki ayrı bölmede geçen akışkandaki en küçük basınç farkları bile hassas bir şekilde ölçülür. Akış olmadığı durumda engelin öncesinde ve sonrasında ki basınç temel olarak aynıdır. Akış başladığı anda akışkanın engelin bulunduğu noktadaki hızı kesit alanında ki daralma sebebiyle önemli ölçüde artar. Akışkanlar mekaniğinin kanununlarına göre de aynı anda bu noktada ki statik basınç düşer. Bunun sonucunda sensörde ki ayrılmış sensördeki ayrılmış basınç bölmelerinde engel öncesinde yüksek, sonrasındaysa düşük bir basınç değeri ölçülür. Bu basınç farkı akış hızıyla, bu nedenle de kütlesel ve hacimsel akışla doğru orantılıdır. Artan akış hızı engel çevresindeki basınç düşümünü arttırdığından ölçülen fark basınç değeri de daha büyük olur.

          Engel olarak Orifis plakası kullanılan akış ölçümleri çok sayıda endüstriyel akış uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ancak bazı ölçüm uygulamalarında beliren aşınma, yüksek basınç kaybı, gibi istenmeyen etkileri en aza indirgemek için farklı tasarımlar da bulunmaktadır. Akış kesitinde meydana gelen ani ve büyük değişimler akışkan içerisinde yüksek türbülans oluşmasına neden olur. Yuvarlatılmış baca şeklinde girişe sahip nozullar türbülansı görülebilir şekilde azaltarak daha az basınç kaybına neden olur. Nozul sistemleri özellikle yüksek akış hızları yada aşındırıcı katı maddeleri barındıran akışkanlar için uygun çözüm olmaktadır. Ventüri nozullarında türbülans oluşumu daha da azaltılmaktadır. Türbülansın en az olduğu ventüri tüplerinde ise basınç farkı boru hattında ki daha uzun konik şekilli bir daralmayla oluşturulur. Tüm bu tasarımları farklı kesit çaplarında üretilebilir ve bu şekilde meydana getirilmek istenen basınç kaybı ve fark basınç değerleri proses koşulları için optimize edilebilir.

          Endüstriyel akış ölçümünde fark basıncının kullanılması uzun yıllardır çok sayıda uygulamada denenmiş ve test edilmiştir. Bu ölçüm prensibiyle tüm sıvılarda, gazlarda ve buhar da çok yüksek sıcaklıklar ve basınçlarda dahi ölçüm yapılabilmektedir. 

           https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

          https://twitter.com/vfaelektronik        ULTRASONİK AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ;         

 •          ⇒ Kimyasallar ve Solventler
 •          ⇒ Gıda Endüstrisindeki Bitkisel Yağlar
 •          ⇒ Metal Sektöründeki Soğutucu Akışkanlar
 •          ⇒ Petrokimya ürünleri

        Ultrasonik sinyalin geçiş zamanı farkını temel alan bu prensibin temel kuramı, 1877 Yılında yayınlanan Ses Kuramı kitabıyla  katılarda ve gazlarda ses dalgalarının iletimini açıklayan Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Lord Rayleigh e kadar dayanmaktadır.

        Ultrasonik akış ölçerlerin ölçüm tüpü içerisinde birbirine karşılıklı olarak yerleştirilmiş sensör çiftleri bulunur. Herbir sensör ultrasonik sinyali dönüşümlü olarak gönderebilir ve alabilir. Aynı anda bu sinyallerin geçiş süreleri ölçülmektedir. Ultrasonik sinyaller Piezo elektrik kristallere voltaj uygulanmasıyla meydana getirilir. Bunun tersi durumunda da kendisine ultrasonik sinyal geldiğinde piezo elektrik kristal bir voltaj meydana getirir. Sensör çiftlerinin sayısı artırılarak akış profilinde ki bozulmalar boru kesiti boyunca daha doğru bir şekilde tespit edilerek matematiksel olarak düzeltilebilir. Akış olmadığında her iki yöne doğru da sinyal geçiş süreleri aynıdır. Akış başladığı zaman akış yönündeki ultrasonik sinyaller hızlanırken akışa ters yöndeki sinyaller yavaşlamaktadır. Artık ultrasonik sinyaller arasında geçiş zamanı oluşmuştur. Sinyal geçişi akış yönünde daha az ters yönde ise daha fazla zaman almaktadır. Bu nedenle sensörler tarafından ölçülen geçiş zamanı farkı hat içerisinde ki akış hızıyla doğru orantılıdır. Bilinen ölçüm tüpü kesit alanıyla birlikte anlık hacimsel akış değeri artık hesaplanabilir. Akış hızı arttıkça iki ultrasonik sinyal arasında ölçülen zaman farkı da daha fazla olur.

        Ultrasonik akış ölçümünün yapılabilmesi için sensörlerin boru içerisine yerleştirilmesi şart değildir. Örneğin kelepçeli bağlantıyla yapılan bir uygulamada sensörler borunun dışına doğrudan sabitlenir. Bu şekilde sensörler istenildiği zaman prosesi kesmeden çıkartılıp yeniden takılabilir.Kelepçeli sensörlerde ultrasonik sinyal doğrudan boru malzemeden geçerek sıvının içerisine gönderilir. Akışkan boyunca ilerleyen sinyal borunun karşı duvarından yansır ve ikinci sensör tarafından ölçülür.  Kelepçeli tasarımlar ile 4m çapına kadar borularda ölçüm yapılabilmektedir. Bu özellik su sektörü ve hidroelektrik santralleri gibi çeşitli endüstrilerde farklı uygulama alnalarında ölçüm yapılmasına olanak tanır.

         Esnek montaj imkanı, proses güvenliği ve hesaplı olması ultrasonik akış ölçümünün öne çıkan avantajlarıdır. 

        Ultrasonik debimetre seçimi yaparken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır:

 •       ► Debimetre montajı yapılacak hat çapı ve bağlantı özellikleri bilinmelidir.
 •       ► Debimetre montajı yapılacak hat malzemesi bilinmelidir.
 •       ► İçerisinden geçecek olan akışkanın özellikleri bilinmelidir. Bunlar akışkanın cinsi, basıncı,
 •            sıcaklığı, yoğunluğu gibi özelliklerdir.
 •       ► Akışkanın var ise içerisinde bulunan partikül miktarı bilinmelidir.
 •       ► Okuyucu bölümün çeşidi seçilmelidir. (El tipi, duvar tipi, ray tipi)
 •       ► İstenilen haberleşme ya da sinyal çıkışları bilinmelidir.
 •       ► Tesisat düz boru mesafesi ve hat tam doluluk oranına dikkat edilmelidir.
 •       ► Tesisatın izin verdiği akış hızı aralığına dikkat edilmelidir.
 •       ► Hat üzerinde var ise boya, pas, kir gibi etkenler temizlenmelidir.
 •       ► Montaj yapılan noktaya yakın yerlerde yüksek titreşim ve elektro manyetik alan yaratacak etkilerden uzak noktalar          seçilmelidir.

 

         https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

         https://twitter.com/vfaelektronik       TERMAL KÜTLESEL AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ;       

 •          ⇒ Su ve Atıksu Endüstrisinde Kullanılan Hava 
 •          ⇒ Gıda ve İçecek Üretimindeki Karbondioksit
 •          ⇒ İlaç Sektöründe Azot ve Oksijen
 •          ⇒ Kazanlara Beslenen Doğalgaz

        Termal prensibe dayanan bu ölçüm metodunun temel fiziksel kanunları Kanadalı fizikçi Lui Veso King’e kadar dayanmaktadır. 1914 yılında King ısının akış içerisinde nasıl dağıldığını matematiksel olarak tanımlamıştır.

         Termal akış ölçerlerin içerisinde ölçüm tüpüne daldırılmış iki sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Bunlar Pt 100 direnç termometreleridir. Sıcaklık sensörlerinden biri mevcut gaz sıcaklılğını referans olarak ve akış hızına bakılmaksızın ölçer. İkinci sıcaklık sensörü iki sensör arasında önceden belirlenmiş örneğin 10 °C gibi bir sıcaklık farkını koruyacak şekilde sürekli olarak elektrik enerjisiyle ısıtılır. Akış olmadığında iki sensör arasında herhangi bir sıcaklı farkı bulunmamaktadır. Ölçüm tüpü içerisinde akış başladığı anda ısıtılmış sıcaklık sensöründen geçen gazla birlikte ısı çekilmeye başlar, bu çekilen ısı da akışla taşınır. Buna karşılık gelen soğutma etkisi ölçülür ve ısı kaybı daha fazla akım çekilerek telafi edilir. Bu şekilde sürekli olarak hedeflenen sıcaklık farkı korunur. Sıcaklık farkını korumak için çekilen akım gazın soğutma etkisiyle doğru orantılıdır ve hat içerisindeki kütlesel akışın doğrudan ölçülmesini sağlar. Artan akış hızıyla birlikte ısıtılan sensördeki soğuma etkisi ve ihtiyaç duyulan ısıtma için çekilen akımda artacaktır. ( Bu prensibin farklı bir uygulama şekli de ısıtıcı akımı sabit değerde tutarak sıcaklık farkını gözlemek şeklinde olabilir. ) Isıtılan sıcaklık sensöründen geçmekte olan gaza ısı transferi gaz molekülleri tarafından sağlanır. Gaz hat içerisinde akarken gaz molekülleri sensörlerden ısıyı soğurarak akışla birlikte taşırlar. Gazın geçişi hızlandıkça bu ısı transferi de daha sık gerçekleşmektedir. Isı transferi aynı zamanda gaz yoğunluna da bağlıdır. Çünkü yüksek basınç yada düşük sıcaklıkta hat içerisinde daha fazla gaz molekülü bulunur. Isıtılan sensörle temas eden molekül sayısının fazla olması daha fazla soğumaya bunun sonucunda da ısıtıcı akımın artmasına neden olur.

          Gazın termal özellikleri de ısı transferini etkilemektedir. Örnek olarak, aynı kütlesel akışta ki termal iletkenliği yüksek hidrojen gazı havadan 100 kat daha büyük bir soğuma etkisine neden olur. Bu nedenle hassas bir ölçüm için gaz özelliklerinin bilinmesi ve değişiklik göstermemesi önemlidir.

          Çok büyük hatlarda ve kanallarda termal prensipte akış ölçümü yapmak mümkündür. Özellikle bu tip uygulamalar için tasarlanmış cihaz modelleri bulunmaktadır. Bunlar standart bir proses bağlantısıyla doğrudan hatta takılırlar. Doğru noktada ölçümün gerçekleştirilebilmesi için belirtilen daldırma uzunluğuna uyulması gerekmektedir. Bu nedenle gerçek hat iç çapını cihaza doğru programlamak tüm daldırma tip cihazlarda çok önemlidir. Bina ve fabrika hava sistemlerinde sıkça rastlanan kare ve dikdörtgen kanallar için de bu durum geçerlidir.

           Bu ölçüm metodu ile çok sayıda farklı gaz ve gaz karışımı düşük basınç ve düşük akış hızlarında bile hassas bir şeklide ölçülmektedir. 

           https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

           https://twitter.com/vfaelektronik      VORTEKS AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ;      

 •          ⇒ Solventler ve Kimyasallar
 •          ⇒ Petrol ve Gaz
 •          ⇒ Soğutucu Akışkanlar
 •          ⇒ Enerji İletimi İçin Buhar

        Vorteks ( Bir engel ile karşılaşan akışkan akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti ) prensibine dayanan akış ölçümüdür. İlk olarak 16.yy da Leonardo Da Vinci akan sularda vortekslerin nasıl oluştuğunu gözlemlemiştir. Yaklaşık dörtyüz sene sonra ise Macar fizikçi Theodore von Kármán vortekslerin oluşmasına neden olan fizik kurallarını tanımlamıştır. 

        Vorteks cihazlarının içerisinde borunun ortasında bir gövde bulunur. Bu gövde akışı bozan bir engel görevi görür. Gövdenin arkasında bulunan mekanik sensör akan sıvının içerisinde oluşan en küçük basınç farklarını bile algılayabilmektedir.Akış olmadığı sürece vortekslerde oluşamaz. Akışkan hareket etmeye ve belli bir akış hızına ulaşmaya başladığı anda gövdede ki engelin akışı bozması ile vorteksler oluşmaya başlar. Vorteksler engelin her iki yanında da sırayla oluşurlar ve akışkan tarafından taşınırlar. Gözlemlenen yüksek ve alçak basınç bölgeleri Kármán – Vorteks caddeleri olarak adlandırılan fenomeni meydana getirir. Değişen basınç bölgeleri geçen vortekslerin frekansıyla tam olarak uyuşmaktadır ve sensör tarafından hassas bir şekilde kayıt edilir. Özel mekanik sensör yapısı kendiliğinden mükemmel bir dengeye sahiptir ve bu sayede 1G ye kadar hat titreşimlerinden, basınç ve sıcaklık şoklarından etkilenmeden ölçüm yapılabilmektedir. Ardışık iki vorteksin arasında ki mesafe akışkanın belirli bir hacmine karşılık gelir. Bu şekilde geçen vorteksler sayılarak toplam akış hesaplanabilir. Akış hızı arttıkça ölçülen vorteks frekansı da artmaktadır. Bazı uygulamalarda akış hızı algılanabilecek vorteksleri oluşturamıyacak kadar düşük olabilir. Böyle bir durumda kesit alanı kendinden daraltılmış bir vorteks kullanılarak akış hızı kolayca arttırılabilir. Yapılan bu değişimin ölçüm doğruluğuna bir etkisi bulunmamaktadır.

        Opsiyonel olan sıcaklık ölçümü de üstüne eklenerek cihazın foksyonelliği arttırılabilir. Entegre akış bilgisayarı ile birlikte yapılacak böyle bir konfigürasyon sıcaklığa bağlı kütle veya enerji akışının hesaplanmasını sağlar. Bu özellik doymuş buhar ve proses gazlarının kullanıldığı endüstriyel uygulamalarda oldukça önemlidir.

         https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

         https://twitter.com/vfaelektronik      ROTOMETRE;      

      Rotometreler, akışkanın akışında akış hattına düşey olarak yerleştirilmiş bir konik cam tüp ve içinde serbest hareket edebilen cam tüpün tabanı ile aynı büyüklükte bir ağırlıktan (yüzer eleman-şamandıra) meydana gelir. Akışkan, konik cam tüpün dar kesitli kısmından girip bu tüp içerisinde yukarıya doğru tüp duvarı ile ağırlık arasındaki halkasal boşluktan akar ve ağırlık ya da yüzer elemanı akış miktarına bağlı olarak yukarı doğru hareket ettirir. Ağırlık akış gösterici elemandır ve akış hızı arttıkça yukarı çıkmaya devam eder. Tüpün çapı camın en üst noktasında, en alt noktasından daha büyük olduğundan ağırlık alt ve üst yüzeyler arasındaki basınç farkından dolayı dengelendiği noktada kalır. Cam tüp içinde akış miktarını gösteren seviye bölüntüleri vardır. Akış hızı doğrudan camın üzerindeki ölçekten okunur. Gözlenen ölçek değerini akış hızına dönüştürmek için bir kalibrasyon eğrisi kullanılmalıdır.

      Rotometreler gaz ve sıvı akış ölçümleri için kullanılmaktadır. Genelde temizleme akışları ve seviyeleri için kullanılır. Bazı durumlarda yüzer elemanın seviyesini algılamak ve akış sinyalini iletmek için otomatik bir algılama cihazı kullanılır. İletim yapan bu rotometreler genelde paslanmaz çelikten ya da çeşitli akışkan uygulamaları ve daha yüksek basınç değerleri için başka maddelerden (metallerden) yapılabilir.

               Rotometrenin Avantajları;

 •                   ♦  Maliyeti düşüktür
 •                   ♦  Montajı kolaydır
 •                   ♦  Bozulma olasılığı düşüktür
 •                   ♦  Basit bir yapıya sahiptir
 •                   ♦  Diğer akışölçerlerin doğruluğunda kullanılır

Rotometrenin Dezavantajları;

 •    ♦  Akışkan hızı fazla olmamalıdır
 •    ♦  Debisi ölçülecek akışkan içinde parçacıklar olmamalıdır
 •    ♦  Bulanık yapıda ki akışkanların debi ölçümü yapılamaz
 •    ♦  Sadece akışın yukarı doğru olması durumunda kullanılabilir

         https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

         https://twitter.com/vfaelektronik      TÜRBİN TİP AKIŞ ÖLÇÜM PRENSİBİ;      

      Türbin tipi akışölçerler, akışkanın akış hattı içinde yer alan dönebilir kanatçık takımlarından (türbin) ibarettir. Türbinli akışölçerler giriş akışını düzenleyen cihazlardan, rotordan, rotor desteklerinden, rotor rulmanlarından mahfazalardan ve sinyal alıcı bobinden oluşmaktadır. Türbin rotoru çoklu pervaneye sahiptir ve ayrıca bobin tarafından algılanan dönüş hızı akışla doğru orantılıdır. Türbin tipi akış ölçme cihazları, yoğunluğa ve viskozite dalgalanmalarına karşı duyarlıdır. Türbin kanatçıklarının hızı akışkan hızı ile orantılı değişmektedir. Türbin, akışkanın akışıyla beraber dönmeye başlar. Akış hızı arttıkça dönüş hızı da artar. Dönen türbin kendisine bağlı bir mili de beraberinde döndürür. Milin dönüş hızı mekanik veya elektrikli yöntemlerle ölçülür. Bu sistemin çıkışı dijital darbeler şeklinde olup gerektiğinde frekans-voltaj çeviriciler ile analog sinyaller elde etmek mümkündür. Cihazın göstergesi bu dönüş sayısını, debi olarak gösterecek şekilde kalibre edilmiştir. Akışölçer içerisinde bulunan yönlendirici kanatçıklar akışkanın türbine doğru akışını sağlar. Böylelikle daha hassas bir ölçüm yapılmış olur. Türbinli akışölçerlerde akış kesikli (darbeli) değildir. Bu özelliği ölçüm hassasiyetini artırırken cihazın yıpranmasını azaltır. Tanecik içeren akışkanların debi ölçümünde ise tercih edilmez. Bu tanecikler özellikle yüksek akış hızlarında türbin kanatlarında aşınmaya neden olur. Debisi ölçülmek istenilen akış hattı üzerine monte edilir. Doğru ölçüm alabilmek için akışın hat içerisinden tam dolu olarak geçmesi gerekmektedir.

            Türbin debimetre seçimi yaparken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır;

 •        ►  Debimetre montajı yapılacak hat çapı ve bağlantı özellikleri bilinmelidir.
 •        ►  İçerisinden geçecek olan akışkanın özellikleri bilinmelidir. Bunlar akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu gibi özelliklerdir.
 •        ►  Akışkanın var ise içerisinde bulunan partikül miktarı bilinmelidir.
 •        ►  İstenilen sinyal çıkışları bilinmelidir.

 

         https://www.facebook.com/vfaelectronic/?ref=hl

         https://twitter.com/vfaelektronikE-10 Alan Ölçer

Garmin E-10 alan Ölçer (VF-E-10) 

Tanıtım videosu aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz;

http://www.youtube.com/watch?v=ByeCJfan-Uw#t=711

 

 


05.04.2014 -- VF-ECH0201 Ultrasonik Seviye Sensörü – Mesafe Ölçer


Ultrasonik Seviye sensörleri, katı ve sıvılarda temassız mesafe, seviye ve hacim ölçümü için tasarlanmış enstrümanlardır. Ultrasonik sensör + Sinyal çevirici + Kontrol Birimi bileşenlerinden oluşur. Kolayca montajı yapılan sensör tank içerisine gönderdiği ses dalgası malzemeye çarpar ve geri algılanır ve böylece seviye tespiti yapılmış olur. Filtreleme özelliği ile yanlış ölçümler engellenmiş olur. Kapalı ve açık taklarda kullanılabilir. Su arıtma ve dağıtım tesislerinde, Kimya ve Petrokimya tesislerinde, Gıda Tesislerinde oldukça tercih edilir.

Model : VF-ECH0201
Ölçüm Aralığı : 4m (su yüzeyi için)
Çıkış : Analog (4-20mA izoleli), RS232
Sıcaklık Aralığı (Tmin-max) : -10˚C…+60˚C
Maksimum Basıncı : 3 bar
Doğrusallık : % 0,6 dan iyi
Çözünürlük : 14 bit/ 4-20mA 
Maks. Ses Koni Açısı : 10 derece 
Sensör Frekansı : 75kHz
Maks. Ölçüm Hızı : 50 Adet
Besleme : 24VDC ± %30 /2W Maks.
Koruma Sınıfı : IP68

 

https://www.facebook.com/vfaelektronik


02.04.2014 -- VF-40W DUVAR TİPİ ONLİNE PH METRE

Kalibrasyonla desteklenmiş, kaliteli sensör görüntüleme. Erişim kodu ile programlama menüsüne giriş. Set noktalarını değiştirmek ve manuel olarak röleleri etkinleştirmek için Hızlı Menü. Software ile çok çeşitli aralık seçilebilir. PWM fonksiyonu ile oransal dozlama rölesi. Dozlama için İstatistik tutma ve uzak alarm. Giriş çıkış sinyal fonksiyonları için kontrol menüsü

Marka : SEKO
Model : VF-40W
Ölçüm Aralığı : pH 0…14 veya Redox ±1000 mV
Hassasiyet : 1% F.S.
Koruma Sınıfı : IP65
Besleme : 90..265 VAC - 50Hz /60Hz
Gösterge : 2 X 16 Karakter Arkadan Aydınlatmalı LCD
Çıkış : 0/4-20 mA o 20-4/0 mA İzoleli, 2 x Kontak (250VAC, 10Amps kontak rölesi)
Hafıza : Minimum ve Maximum değerler programlanabilir
Sıcaklık Giriş : PT100, 0-100°C veya manuel ayarlanabilir ve direkt görülebilir
Boyutlar : Duvar Tipi (144x144x90) Pano Tipi (96x96x92 mm)

https://www.facebook.com/vfaelektronik


31.03.2014 -- VF. FVP Flanşlı Tip Vortex Debimetre 

Flanşlı tip vortex debimetreler, girdap yöntemi ile gaz, buhar ve sıvı akışlarında ölçüm yapabilen debimetrelerdir. 350 ˚C ye varan yüksek sıcaklıklarda tercih edilirler. İçyapısında akışı engelleyen herhangi parça bulunmaz. Endüstrinin birçok alanında kullanılan bu tip debimetreler flanş bağlantısı ile hatta yatay ya da dikey olarak montaj edilirler. 2 x 16 LCD ekranında anlık debi gözlemi yapılabilir, kare dalga (pulse) ve ya Analog çıkışları (4 – 20 mA) ile kontrol amaçlı kullanıma uygundur.

https://www.facebook.com/vfaelektronik


28.03.2014 -- VF-S771 STANDART KONTROL CİHAZI
VF-S771 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır. 
2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge
2 Adet LED Gösterge
1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V )
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
2 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Sensör Arıza Tespiti
9 Farklı Röle Fonksiyonu
ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Model : VF-S771
Giriş : Termokupllar (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U), Analog (4-20mA, 0-50mV, 0/2-10V), Akım (0/4mA), PT100
Çıkış : Analog (0/4-20mA,0/2-10V), Kontak (250VAC 3A), 24VDC
Kontak Ömrü : Yüksüz 10.000.000 - Yüklü 100.000
Doğruluk : ±%0,2
Sıcaklık Aralığı : Çalışma(-10˚C…+55˚C), Depolama(-20˚C…+65˚C)
Besleme : 100..240VAC/DC -24VDC 
Güç Tüketimi : 5W, 8VA
Örnekleme Zamanı : 100ms
Koruma Sınıfı : Ön Panel (IP54), Gövde (IP20)
Boyutlar : 72x72x110mm
Ağırlık : 292gr

 

https://www.facebook.com/vfaelektronik


27.03.2014 -- VF-SP01TX Daldırma Tip Seviye Transmitteri;

Daldırma tip seviye transmitterleri tank, depo ve kazan seviye kontrolü için tasarlanmış enstrümanlardır. Akışkana göre, kontak durumuna göre ve bağlantı çeşidine göre değişen modelleri mevcuttur.

Model : VF. SP01TX
Şamandıra Materyali : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Materyali : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Terminal Materyali : DIN 43650 Soketli
Ölçüm Aralığı : 5 – 10 – 15 mm Aralıklı
Sıcaklık Aralığı (Tmin - max) : -20˚C…+150˚C
Maksimum Basınç(Pmax) : 30 bar (435Psi) 
Min Yoğunluk : 0,75 gr/cm3
Çıkış : Analog (4-20 mA)
Besleme : 12-36 VDC
Şamandıra Çapı : 52mm
Bağlantı Ölçüsü : 2” Rekorlu
Dalma Boyu Siparişte Belirtilmelidir.


24.03.2014 -- VF-m1-15 Mini Türbin Akış Debimetresi 
Türbin tip debimetreler sıvı akışların ölçümü ve gösterimi için tasarlanmış yüksek hassasiyetli çarklı debimetrelerdir. Plastik gövdeli olup gövde içine kablo ile yerleştirilmiş Pulse sensörü sayesinde çarklarda bulunan mıknatısların sensörle her iletişiminde bir pulse (kare dalga ) üretir. Bu sayede geçen akış miktarıyla doğru orantıda debi miktarı tespit edilmiş olur. Düşük maliyetli olması ve doğru sonuçlar elde edebileceğimiz bu ürünler gıda sanayinde ve sıvı dolum makinalarında çokça tercih edilmektedir.


21.03.2014 --Gelişmiş Kontrol Cihazları; 

>> VF-C771 GELİŞMİŞ KONTROL CİHAZI
VF-C771 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır. 
2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge
4 Adet LED Gösterge
1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V )
1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)
3 Adet Sayısal Giriş (15V)
1 Adet RS485 İletişim Birimi
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
2 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Otomatik / Manüel Çalışma Modları
Bumpless Transfer Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
8 Adet Seçmeli Set Noktası
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)
15 Farklı Röle Fonksiyonu
ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
Master Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları
Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon

https://www.facebook.com/vfaelektronik


20.03.2014 -- Sıcaklık - Nem Transmitterleri;
VF-HT2g Göstergeli Nem-Sıcaklık Transmitteri
>>VF-HT2 Sıcaklık ve Nem transmitterleri Yerli üretim hassas sıcaklık nem ölçüm cihazıdır. Yenilenmiş sensör ve entegre teknoloji sayesinde neredeyse tüm şartlar altında kullanılabilir. Amerikan menşei sensör direk olarak sıvı ile temas etse bile, üzerindeki sıvı buharlaştığında ölçüm almaya devam edebilecek yapıdadır. VF-HT2 Sıcaklık ve Nem transmitterleri birçok uygulama alanında kullanıma elverişlidir. Soğuk hava depolarından, kümes hayvancılığına, ofis sıcaklık-nem izleme sistemlerinden, izole odalara kadar pek çok alanda güvenle kullanılabilir. Ölçüm hassasiyeti ve ürün kalitesi olarak benzer ürünlerden kendisini ayırmaktadır.VF-HT2 Sıcaklık ve Nem transmitter inin genel özellikleri aşağıda yer almaktadır. * Amerikan menşei hassas sıcaklık ve nem sensörü * Anlık sıcaklık ve nem değerlerini gösteren 14mm yüksekliğinde, 15 metreden görüş sağlayan ekran * Sıcaklık ve nem için 2 farklı analog çıkış ( 4-20 mA veya 0-10 V ) veya 2 adet 3 Amper Röle ( Kontrol veya Alarm amaçlı ) * Röle çıkışlı modülde RS485 Modbus haberleşme * IP65 Koruma, Ops. IP68 Koruma * 24 VDc Besleme * Duvar montaj, hat montaj veya dişli montaj seçenekleri * Opsiyonel 2 sensör girişi ile tek bir cihazda 2 farklı bölgenin sıcaklık-nem değerlerini yada ortalamalarının izlenmesi * 2. cihaza gerek duymadan direk analog çıkış ile invertor kontrolü yapabilme

https://www.facebook.com/vfaelektronik


19.03.2014 -- Manyetik By-Pass Seviye Göstergeleri;
VF-G Manyetik Seviye Göstergesi
Manyetik By-Pass seviye göstergeleri tank kazan ve depoların üst veya dış yüzeylerine monte edilerek seviyeyi görme imkanı sağlar, Ekonomik ve yüksek doğrulukla diğer mekanik ölçüm sistemlerine göre daha çok tercih edilir. Analog sinyal veya kontak çıkışı ile kontrol amaçlı kullanılabilir.

https://www.facebook.com/vfaelektronik


18.03.1014 -- Gelişmiş Kontrol Cihazları;
A) VF-C441 GELİŞMİŞ KONTROL CİHAZI
>>VF-C441 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır. 
2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge
4 Adet LED Gösterge
1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V )
1 Adet RS485 İletişim Birimi
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
2 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Otomatik / Manüel Çalışma Modları
Bumpless Transfer Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)
15 Farklı Röle Fonksiyonu
ON