ÜRÜNLERİMİZ

Sıcaklık Sensörü nedir?


Sıcaklık sensörü, bir nesnenin ya da bir ortamın sıcaklık değerini ölçen sensördür. Ölçüm işlemi dijital ya da analog olarak gerçekleştirilebilir. Bu sensörler hem sıcaklık ölçümü hem de ortamın sıcaklık kontrolü için kullanılabilir. Sensör seçimi yapılacak olan uygulamaya göre farklılık gösterir. Bu nedenle farklı uygulamalarda farklı sıcaklık sensörü modelleri kullanılabilir. Bazı sıcaklık sensörleri aynı zamanda nem sensörü olarak da kullanılabilir. Bu durumda sıcaklığı ölçen sensörler, ortam nem değerini ölçmek için özel bir tasarımda yerleştirilir.


Sıcaklık Sensörü Fiyatları


Piyasada farklı sıcaklık sensörlerinin bulunması nedeniyle fiyatlar da farklılık gösterecektir. Sıcaklık sensörü fiyatları ölçümün dijital mi analog mu yapıldığına, kullanılacak sensör sayısına ve kullanılacak sensör modeline göre farklılık gösterebilir. Sıcaklık sensörlerine dair fiyatlar konusunda daha fazla bilgi almak için öğrenmek lütfen ilgili ürün sayfasında bulunan teklif iste butonuna tıklayın. Daha sonra ilgili sayfada bulunan formu doldurarak gönder butonuna basın. Aynı zamanda iletişim sayfamızda yer alan bilgileri de kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Sıcaklık Sensörü Çalışma Prensibi


Bu sensörler temaslı sıcaklık sensörleri ve temassız sıcaklık sensörleri olmak üzere ikiye ayrılır. Sıcaklık sensörü çalışma prensibi temaslı ya da temassız olmasına göre farklılık gösterecektir. Temaslı olan modellerde ölçüm yapılabilmesi için sensörün ölçüm yapılacak nesne ya da ortamla temas halinde olması gerekir. Aynı zamanda ölçüm yapılacak nesne ya da ortamın sıcaklığı bir iletken yardımıyla sensöre iletilmelidir.

Diğer yandan temassız sıcaklık sensörleri için nesne ya da ortamla temas gerekmez. Bu sensörler ölçüm yapmak için hem konveksiyon hem de radyasyon ile ısı yayılımını kullanır. Sensörde yer alan komponentler sayesinde konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısı ölçülür.


Sıcaklık Sensörü Ne İşe Yarar?


Sıcaklık sensörleri farklı uygulama alanlarında kullanılabilir. Genellikle bu sensörler bir nesnenin ya da ortamın sıcaklık değerini ölçmek için tercih edilir. Aynı zamanda sıcaklığın belirli bir derecede sabit tutulması yani sıcaklık kontrolü için de bu sensörler kullanılabilir.


Sıcaklık kontrolü yapılacak uygulamalarda sensörün istenilen sıcaklıklarda ısıtma ya da soğutma birimlerini tetiklemesi sağlanabilir. Aynı zamanda istenilen hassasiyet değerinde de sıcaklı kontrolü yapmak mümkün olur. Türbine verilen buhar sıcaklığını ölçmek gibi endüstriyel uygulamalarda ofis sıcaklık kontrolü gibi ticari uygulamalara kadar farklı kullanım alanları bulunmaktadır.


Nem Sensörü Nedir?


Nem sensörü, bir ortamın nem değerini ölçen sensöre verilen isimdir. Bu sensörler aynı zamanda higrometre ya da nem ölçer olarak da adlandırılır. Ölçülen değer, elektronik işarete dönüştürülerek sensörün ekranında gösterilir. Ölçülen değer ortamdaki mutlak nem değerini yansıtır. Nem ölçen sensör ev aletleri gibi gündelik yaşamda olduğu gibi sanayi uygulamalarında da kullanılmaktadır. Temelde bir nem sensörü farklı sıcaklık sensörlerinin bir araya getirilmesinden meydana gelir. Aynı zamanda birçok modülde hem sıcaklık sensörü hem de nem sensörünü görmek mümkündür. İki sensörün de tek bir modülde yer alması, devre üzerinde daha az yer kaplayarak daha fazla komponent yerleştirilmesine izin verir.


Nem Sensörü Çeşitleri


Temel olarak termal, kapasitif ve direnç sensörü olmak üzere üç farklı nem sensörü çeşidi bulunur. Bu sensör türleri, uygulama yapılacak alanın gereksinimlerine göre tercih edilmelidir. Sensörün çalışma prensipleri doğru nem sensörü türünün doğru uygulama için tercih edilmesine izin verir.


Termal Nem Sensörü


Termal nem sensörleri, iki adet sıcaklık sensöründen meydana gelir. Bu sensörler ortamdaki nem oranını oluşan elektrik akımına göre ölçer ve hesaplar. Sensörlerden bir tanesi kuru nitrojen içinde yer alırken diğeri ortam sıcaklığını ölçecek şekilde yerleştirilmiştir. Aradaki fark ortamın nem değerini verir. Termal nem sensörlerini kullanarak ortamın bağıl nem değerini ölçmek mümkün olur. Ölçüm sırasında kuru nitrojen içinde bulunan kuru hava ile ortam sıcaklığını ölçen sensör arasındaki termal iletkenlik değeri ele alınır. Bu değer kullanılarak bağıl nem ölçümü yapılır.


Kapasitif Nem Sensörü


Kapasitif sensörler, iki elektrotlu yapısı ve metal şeridi sayesinde ortamda meydana gelen nem değişimini izler. Kapasitörün değeri ortamda bulunan nem değerinin artmasıyla artarken azalmasıyla azalır. Ortaya çıkan gerilim farkı sinyal olarak gönderilir ve nem değeri ölçülmüş olur. En yaygın kullanılan kapasitif nem sensörü polimer film adı verilen sensör türüdür. Polimer filmin dielektrik katsayısı 2-15 arasındadır. Dielektrik kapasite ise bir malzemenin çevredeki nemi emebilme kapasitesine gösterir. Kapasitif sensörlerde kullanılan dielektrik malzeme ortamdaki nemi emer ve bu malzemenin dielektrik değeri artmaya başlar. Bu artış ise kapasitör sensöründe bir artışa neden olarak ortamdaki nem değerinin ölçülmesine izin verir.


Direnç Nem Sensörü


Direnç nem sensörü ise elektronik devrelere kolay entegre edilebilir ve düşük güç tüketimine sahip bir sensör türüdür. Direnç nem sensörleri aynı zamanda higristör ya da elektrik iletkenlik nem sensörü olarak da adlandırılır. Sensörde bir substrat üzerinde polimer nem ölçer film bulunur. Bu film tuz iyonları açısından zengindir. Bu sensör türü, atomların empedans değerini ölçmek için tuz iyonlarından faydalanır. Nem değeri değiştikçe kullanılan malzeme nem emer ve malzemenin iletkenlik değeri de artar. İletkenlik değeri arttıkça malzemenin direnç değeri azalır. Ortaya çıkan bu direnç değişimi sayesinde de ortamın nem değeri ölçülmüş olur.


Nem Sensörü Fiyat


Nem sensörleri farklı özelliklere ve farklı markalara göre farklı fiyatlara sahiptir. Nem sensörü fiyat bilgisi almak için öğrenmek lütfen ilgili ürün sayfasında bulunan teklif iste butonuna tıklayın. Daha sonra ilgili sayfada bulunan formu doldurarak gönder butonuna basın. Aynı zamanda iletişim sayfamızda yer alan bilgileri de kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Nem Sensörü Nasıl Çalışır?


Nem sensörü çalışma prensibi akım değişikliği ya da hava sıcaklığı değişimine bağlıdır. Atmosferde meydana gelen sıcaklık değişimleri izlenerek bu değişimlere göre nem değeri hesaplanır. Sensörler termal, direnç ve kapasitif olmalarına göre farklı şekillerde çalışır. Termal nem sensörleri iki sıcaklık sensörü arasında meydana gelen sıcaklık farkından faydalanır. Kapasitif sensörler ise kapasitörde meydana gelen gerilim değerine göre nem ölçümü yapar. Direnç sensörleri ise dirençte meydana gelene empedans değerine göre ölçüm yapar. Bu sensörler HVAC sistemleri, yoğun bakım üniteleri, inkübatörler gibi nem değerinin büyük önem taşıdığı alanlarda kullanılır. Aynı zamanda otomotiv endüstrisi de havalandırma sistemleri ve camların buharlaşmasını önlemek için nem sensörlerinden sıklıkla faydalanır.