ÜRÜNLERİMİZ

Manometre, sıvı ya da gaz durumda olan akışkan maddelerin basınç değerlerini ölçmeye izin veren bir ölçüm cihazıdır. Bu ölçüm cihazı, devrenin ölçüm yapılmak istenen herhangi bir noktasına yerleştirilebilir. Böylelikle devredeki sıvı ya da gaz basıncı kolaylıkla tespit edilebilir. Genellikle buhar, sıcak yağ ve sıkıştırılmış hava basıncı ölçümünde bu cihazlar kullanılır. Manometrelerin hem evsel uygulamaları hem de endüstriyel uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle kalorifer kazan basıncı, petrol iletim hattı basıncı, endüstriyel kazan basıncı, su borusu basıncı ölçme gibi uygulama alanlarından bahsetmek mümkün olur.

 

Manometre nedir?

 

Manometre, kazan ya da boru gibi kapalı ortamlardaki sıvı ya da gaz gibi akışkanların basıncını ölçmeye izin veren bir tür ölçüm cihazıdır. Ölçüm yapılırken cihaz, iki farklı noktadaki basınç farkından yararlanır. Manometre ne ölçer sorusunun cevabı da aslında tam olarak budur. Bu cihaz, bir akışkanın kapalı ortamdaki basınç değerini ölçer. Manometreler sıvı manometreler, katı manometreler ve metal manometreler olmak üzere üç farklı türe sahiptir. Sıvı yani cıva içeren türler ise açık uçlu ve kapalı uçlu manometreler olmak üzere iki alt başlığa ayrılır. Her manometre, kendine has bir kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle uygulama alanına bağlı olarak doğru ürünün seçilmesi güvenlik başta olmak üzere operasyon verimliliği açısından büyük önem taşır.

 

Manometreler nerelerde kullanılır?

 

Manometreler genel olarak buhar basıncını ölçmek için kullanılırlar. Uygulama alanları arasında kazanlar, kalorifer tesisatları, kalorifer kazanları gibi alanlar yer alır. Bu alanlara ek olarak endüstriyel uygulama alanları da bulunmaktadır. Endüstriyel uygulamalar arasında basınçlı hava hatları, su dolaşım sistemleri ve endüstriyel kazanlar gösterilebilir.

 

Manometre çeşitlerine göre bu ölçüm cihazlarının farklı kullanım alanları da bulunmaktadır. Kuru manometreler genellikle endüstriyel olmayan gündelik yaşam uygulamaları için tercih edilir. Örneğin su pompalar, kalorifer tesisatları, sağlık cihazları ve iklimlendirme cihazlarında kuru manometreler tercih edilebilir.

 

Diğer yandan açık uçlu sıvı manometreler, kapalı uçlu sıvı manometreler ve metal manometreler genellikle daha yüksek basınçların olduğu endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. Burada önemli olan nokta, manometre seçiminin uygulama yapılacak alana göre yapılmasıdır. 

 

Manometre çalışma prensibi

 

Manometre çalışma prensibi manometre türüne bağlı olsa da benzer adımlar izlenerek ölçüm işlemi tamamlanır. Bu ölçüm cihazları, iki uç arasında meydana gelen basınç farkından yararlanarak ölçüm işlemini yapar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunur. Birçok durumda manometre ile barometre birbirine karıştırılır. Her ne kadar iki ölçüm cihazı da basınç ölçümü gerçekleştiriyor olsa da ölçülen basınçlar farklılık gösterir. İşte manometre ile barometre farkı da hangi basıncın ölçüldüğünden kaynaklanmaktadır.

 

Barometre, açık hava basıncını ölçmeye izin veren bir ölçüm cihazıdır. Diğer yandan manometre ise boru ya da kazan gibi kapalı bir ortamdaki basıncı ölçer. Yani manometre cihazının ölçtüğü basınç kapalı ortam basıncıdır. Bu ölçüm yapılırken boru ya da kazanın içindeki basınç, manometrenin ibresini hareket ettirir. İbre hareketi cihazın açık uçlu sıvı manometre, kapalı uçlu sıvı manometre, katı manometre ve metal manometre olmasına göre farklılık gösterir.

 

Manometre fiyatları

 

Her üründe olduğu gibi manometre fiyatları da markaya, modele ve ürünün özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Aynı zamanda manometre çeşitleri de fiyatı etkileyen bir diğer faktör olarak ele alınabilir. Bu nedenle manometre ölçüm cihazı fiyatı konusundaki en doğru bilgi, yapılacak uygulamaya ve kullanılacak cihaza göre belirlenir. Fiyat istekleri için lütfen ürünlerin bulunduğu sayfada yer alan teklif iste bölümünden isteğinizi bize bildirin. Aynı zamanda iletişim sayfamızda yer alan bilgileri kullanarak ürün istekleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Manometre Çeşitleri

 

  • Açık Uçlu Sıvı Manometreler
  • Kapalı Uçlu Sıvı Manometreler
  • Kuru Manometreler
  • Metal Manometreler

 

Açık Uçlu Sıvı Manometreler


Açık uçlu sıvı manometreler, ölçüm yaparken atmosfer yani açık hava basıncı ile ölçüm yapılan buharın basıncını karşılaştırırlar. Bu manometre türlerinin içinde basıncı ölçmek için cıva bulunur. Açık uçlu sıvı manometrelerde hem açık hava basıncı hem de sıva yüksekliği dikkate alınır.

 

Kapalı Uçlu Sıvı Manometreler


Adından da anlaşılacağı üzere kapalı uçlu sıvı manometrelerin bir ucu kapalıdır. Diğer ucunda ise ölçüm yapılacak olan sıvı ya da gaz bulunur. Akışkanın basıncı, manometrede bulunan cıvayı hareket ettirir. Daha sonra hareket eden cıva miktarına göre akışkanın basıncı ölçülür. Hem açık uçlu manometreler hem de kapalı uçlu manometreler, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda tercih edilir.

 

Kuru Manometreler


Kuru manometreler, içinde cıva ya da benzeri bir akışkan olmayan ölçüm cihazlarıdır. Sıvı manometrelere göre hassasiyetin çok fazla önemli olmadığı alanlarda rahatlıkla kullanılabilirler. Aynı zamanda içinde yer alan sıvıdan dolayı kuru manometrenin ibresi takılabilir ve doğru ölçüm yapmayabilir. Bu nedenle bu manometre türleri genellikle kuru yerlerde tercih edilmektedir.

 

Metal Manometreler

 

Metal manometreler, dış haznesi paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olan ölçüm cihazlarıdır. Dış malzemesi paslanmaz çelik olduğu için nemli ve zorlu koşullarda rahatlıkla kullanılabilirler. Bu ölçüm cihazı kıvrılmış, esnek ve ucu kapalı bir boruya sıvı ya da gaz formundaki akışkanın dolmasıyla ölçüm yapar. Esnek borunun içindeki akışkan, metal malzemeden yapılmış olarak boruyu uyguladığı basınç ile eğmeye çalışacaktır. Eğrilik değiştirme sürecinde, cihazda bulunan ibre basınç değerini ölçer. Daha sonra ibre hareket ederek akışkanın basınç değerine gelince sabitlenir. Kadrandan okuma yapılarak sıvı ya da gazın basınç değeri ölçülmüş olur.

 

Metal manometre türleri, kontaklı metal manometreler ve gliserinli metal manometre olmak üzere farklı çeşitlere sahiptir. Bu manometre türlerinin çalışma prensibi aynıdır. Sadece ölçüm yaparken kullanılan malzemenin türü değişmektedir. Aynı zamanda ölçüm yaparken diyafram benzeri bir membran kullanılarak ölçüm yapılacak sıvı ya da gazın temas etmesi engellenir.