LAMINER VE TüRBüLANSLı AKış NEDIR ?

Laminer ve Türbülanslı Akış Nedir ?

 


Düzenli ve pürüzsüz akış daha açmak gerekirse akışkan taneciklerinin bir arada düzenli ve ince tabakalar halinde hareket etmesiyle oluşan akışa Laminer akış denir, kaolitik yani ardışık bir düzene bağlı olmayan akışkan taneciklerinin oluşturduğu akışa ise Türbülanslı akış denir.

Düşük viskoziteli (örn. Hava) ve ya yüksek hızdaki akışkanlarda türbülans / çalkantı (dalgalanma) oluşması çok daha yüksek görüldüğü gibi bu durumun tam tersine yüksek viskoziteli (örn. Yağ ) ve düşük hızdaki akışkanlarda daha düzenli ve pürüzsüz olduğu görülmektedir.

Laminer ve türbülanslı akış normları arasında değişim gösteren akış ise geçiş akışı olarak nitelendirilmiştir. Öyle ki, 1880 de Osborne Reynolds akış rejimini belirleme deneylerinde Renolds  sayısını (Re)  keşfetmiştir.

 

Akışkanlar mekaniğinin heyecan veren, şaşırtan ve meraklandıran birçok konusu gibi borularda laminer ve türbülanslı akış konusu da bizi hayatın her alanında karşılaştığımız maddenin sıvı – gaz – katı hallerinin hatta yüksek ısılarda ortaya çıkan prizma halinin doğal ritüelini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde yaşamın özellikle endüstrinin birçok alanında ihtiyaç duyduğumuz debi verisi ve kullandığımız debimetreler için de bu fiziksel veriler çok önem arz etmektedir.

Birçok debi ölçüm yöntemi bu fiziksel veriler, formüller ve deneyler neticesinde üretilmiştir.

Örneğin, herhangi bir sıvı akışa sahip dolum ünitesinde doğru miktarı organize edebilmek için uygulanacak debimetre birçok uygulama paritesini baz alır; akışkan yoğunluğu, viskozitesi, sıcaklığı, aşındırıcılığı, patlayıcılığı vb. bunun yanında hat çapı, basıncı, mekanik düzenek vb. istediği birçok parite bizi düzenli, pürüzsüz akışın sağlanmasına ilettiği gibi bu durumun istenilen düzeye ulaşmaması durumunda da ölçüm metodunu değiştirmeye sebep olabilmektedir.

İlerleyen yazılarımızda gaz ve sıvı akışkanlar için bugün en yalın haliyle incelediğimiz laminer ve türbülanslı akış gibi birçok fiziksel pariteyi inceleyerek, nasıl ölçümleme yapabileceğimizi, kullandığımız ürünlerin nasıl çalıştığını, mekanik düzeneklerin nasıl kurulması gerektiği gibi sorulara yanıt arayacağız.

#ölçmekisteyinyeter

#dahaiyiendüstri